Tin tức

Tiền thân của Cty Phước Hòa T.M.K là Cơ Sở Mộc Sắt PHƯỚC HÒA

Đăng bởi: admin
Lượt xem :3795
Tóm tắt :Tiền thân của Cty Phước Hòa T.M.K là Cơ Sở Mộc Sắt PHƯỚC HÒA có từ năm 1965 do ông Phan Văn Ngay sáng lập. Bằng tâm huyết cùng với sự nổ lực và cố gắng của mình ông đã đưa uy tính của cơ sở PHƯỚC HÒA ngày càng vũng mạnh, khách hàng trong nước không ai không biết đến uy tín của cơ sở PHƯỚC HÒA trong lĩnh vực mộc sắt cũng như ngành cơ khí máy chế biến gỗ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bộ phận đặt hàng và chăm sóc khách hàng

Đăng bởi: admin
Lượt xem :1890
Tóm tắt :Máy móc công nghệ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quản lý phân xưởng

Đăng bởi: admin
Lượt xem :1665
Tóm tắt :Tiền thân của Cty Phước Hòa T.M.K là Cơ Sở Mộc Sắt PHƯỚC HÒA có từ năm 1965 do ông Phan Văn Ngay sáng lập. Bằng tâm huyết cùng với sự nổ lực và cố gắng của mình ông đã đưa uy tính của cơ sở PHƯỚC HÒA ngày càng vũng mạnh, khách hàng trong nước không ai không biết đến uy tín của cơ sở PHƯỚC HÒA trong lĩnh vực mộc sắt cũng như ngành cơ khí máy chế biến gỗ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------